คิดลบเผื่อเอาไว้บ้างก็ดี

คิดลบเผื่อเอาไว้ เพื่อวางแผนรับมือ

จากนั้นจะได้คิดบวกให้เต็มที่

เพราะไม่มีอะไรให้ต้องห่วงแล้ว


โดยเฉพาะเรื่องการเงิน

เป็นเรื่องที่เราไม่ควรคิดบวก

หวังลม ๆ แล้ง ๆ

ว่าเดี๋ยวอะไรก็คงดีขึ้นเอง


ลองดูคำถามคิดลบ

4 ข้อต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง

ผมคิดว่าเตือนสติเราได้ดี


คำถามข้อแรก


หากวันนี้ตกงานฉับพลัน

สิ้นเดือนไม่มีรายได้เข้ามา


คำถามก็คือ เรามีเงินอยู่ได้อีกกี่เดือน?

ถ้าคำตอบคือ ไม่กี่เดือน (หรือไม่กี่วัน!)

เราจะวางแผนรับมืออย่างไร

หากเหตุการณ์ร้ายนี้เกิดขึ้นจริง?


เช่น ต้องเลิกติดหรู เลิกใช้เงินเก่ง

แล้วหมั่นเก็บเงินตั้งแต่วันนี้

ให้อย่างน้อยพอมีใช้ไปได้ 6 เดือน

เผื่อเวลาหางานใหม่


คำถามข้อที่สอง


หากวันนี้เกิดอุบัติเหตุ

ต้องทุพพลภาพ เดินเหินไม่ได้

หรือแม้แต่มือไม้ไม่อยู่สภาพเดิม


คำถามก็คือ เรื่องนี้กระทบ การหารายได้หรือไม่?

ถ้าคำตอบคือ กระทบ

เราจะวางแผนรับมืออย่างไร

หากเหตุการณ์ร้ายนี้เกิดขึ้นจริง?


เช่น ต้องเริ่มหารายได้ที่ไม่เอาตัวเข้าแลก

หมายถึงไม่ใช้แรง ใช้ร่างกายมากนัก

เช่น ขายของออนไลน์

ขายลิขสิทธิ์ทางปัญญา

มีสินทรัพย์ให้เช่า

ทำธุรกิจมีลูกน้องทำแทนได้


พูดง่าย ๆ ก็คือ

จงไม่เป็นแหล่งกำเนิดการสร้างรายได้

หรือเป็น...ก็ให้น้อยที่สุด

ภาพโดย jplenio บน Pixabay

คำถามข้อที่สาม


เมื่อวันที่แก่ตัวลง หมดแรง หมดไฟ

ทำงานไม่ไหว ลูกหลานก็ไม่มี


คำถามก็คือ เรามีเงินพอเลี้ยงตัวเองไหม?

ถ้าคำตอบคือ ไม่พอ

เราจะวางแผนรับมืออย่างไร

เพราะถ้าไม่ตายเสียก่อน

วันแก่ ๆ ก็ต้องมาถึงแน่นอน


เช่น ต้องเริ่มศึกษาการลงทุนวันนี้เลย

เพื่อให้ดอกผลเลี้ยงดูเรายามชรา

เพราะตอนนั้นไม่มีใครจะดูแลเรา

นอกจากตัวเราเอง

และเรื่องการลงทุน...เวลาคือข้อได้เปรียบ


คำถามข้อที่สี่


หากวันนี้เราเสียชีวิตปัจจุบันทันด่วน

จากไปแบบไม่ได้ทันสั่งเสีย


คำถามก็คือ เรื่องนี้กระทบคนที่ยังอยู่ไหม?

ถ้าคำตอบคือ...กระทบแน่

ถ้าอย่างนั้นจะวางแผนรับมืออย่างไร

หากเหตุการณ์ร้ายนี้เกิดขึ้นจริง?


เช่น หากเป็นหัวหน้าครอบครัว ต้องทำประกัน

หากมีลูก ต้องเตรียมค่าเล่าเรียนให้ลูกเรียนจนจบ

หากคนที่เราเคยดูแล เขาไม่มีอาชีพ

ต้องคำนวณว่าเขาจะอยู่อีกกี่ปี ใช้เงินเท่าไหร่

หรือไม่ก็สร้างธุรกิจที่ดำเนินไปได้ด้วยตัวเอง

ยังผลิตรายได้ให้ แม้เราจะตายจากไปแล้ว


ผมเข้าใจนะครับ

ว่าบางคำถามเราไม่อยากตอบ

มันอึดอัดใจ เพราะหาทางแก้ไม่ได้


แต่การไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี

ก็เลยเลิกสนใจ เพิกเฉยเสียเลย

แบบนี้ย่อมไม่ใช่การแก้ปัญหา


ไม่รู้จะทำอย่างไร

ก็ต้องหาหนทางต่อไป

เริ่มต้นเท่าที่เริ่มได้ เอาเท่าที่มี


เช่น เริ่มเก็บเงิน หาลู่ทางใหม่ ๆ

ศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ

ทั้งการหารายได้และการลงทุน

รวมถึงวิธีอื่น ๆ อีกมากมาย

ที่จะค่อย ๆ เผยคำตอบออกมา


คิดลบเผื่อเอาไว้ เพื่อวางแผนรับมือ

จากนั้นจะได้คิดบวกให้เต็มที่

เพราะไม่มีอะไรให้ต้องห่วงแล้ว


ไม่ใช่คิดบวกแบบทะเล่อทะล่า

ข้าลุยไปเรื่อย ไม่มีแผนสำรอง

แบบนี้มองแล้วน่าเป็นห่วง

จนผมอดคิดลบไม่ได้จริง ๆ

5,364 views
 
Screen Shot 2561-12-19 at 01.56.23.png
Screen Shot 2561-12-19 at 01.56.34.png

©2020 by boywisoot