บนท้องฟ้ารถไม่เคยติด บทที่ 1 : ฉันจะเปลี่ยนโลกนี้ ด้วยงานที่ฉันภูมิใจ

Updated: Dec 20, 2018

ผมเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า

"งานไม่ประจำ ทำเงินกว่า"

ชื่อเหมือนจะชักชวนให้คนลาออกจากงาน


แต่ถ้าใครได้อ่านสิ่งที่ผมเขียนเป็นประจำ

ก็คงพอรู้ว่า "สาร" ที่ผมพยายาม "สื่อ" มาตลอด

ไม่ใช่การต่อต้านงานประจำ แต่แค่อยากจะบอกว่า