บนท้องฟ้ารถไม่เคยติด บทที่ 11 : เก้าอี้ที่สร้างมาเพื่อเรา

โลกนี้เป็นเรื่องของ Demand กับ Supply


ถ้าขายของที่มีความต้องการซื้อเยอะ

แต่มีคนขายน้อย ของก็มีน้อย

ของสิ่งนั้นก็จะมีค่ามาก มีแต่คนแย่งกัน

ถ้าขายของที่มีความต้องการซื้อน้อย

แถมยังมีขายไปทั่ว ของเต็มตลาด

ของสิ่งนั้นก็ด้อยราคา มีแต่คนเฉย ๆ


อันที่จริง เราทุกคนก็ล้วน "ขายตัวเอง"

ขายความรู้ ขายความสามารถ ฯลฯ


เพราะฉะนั้นก็น่าฉุกคิดว่า

"แล้วตัวเราเองคือสินค้าแบบไหน?"


"หาได้ยาก มีแต่คนต้องการ"

หรือ "หาได้ง่าย มีขายไปทั่ว"