บนท้องฟ้ารถไม่เคยติด บทที่ 8 : เป็น...ก่อนจะเป็น

หากวันหนึ่ง อยากทำงานอิสระ

เราต้องคิดและทำแบบคนทำงานไม่ประจำ

ตั้งแต่วันที่ยังทำงานประจำอยู่


หมายถึงควบคุมตัวเองให้ได้ เป็นนายตัวเอง

ไม่ต้องให้ตามงาน ทำงานดี มีคุณภาพ


ถ้าทำได้แบบนี้ ทำไปเรื่อย ๆ

วันข้างหน้า เมื่ออยากออกมาทำงานอิสระ

คุณสมบัติของเราก็พร้อมแล้ว


หากวันหนึ่ง อยากมีธุรกิจส่วนตัว

เราต้องคิดและทำแบบเจ้าของธุรกิจ

ตั้งแต่วันที่ยังเป็นลูกน้องอยู่


หมายถึงมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ

ทำงานเกินเงินเดือน เรียนรู้อยู่เสมอ


ถ้าทำได้แบบนี้ ทำไปเรื่อย ๆ

วันข้างหน้า เมื่ออยากเปิดธุรกิจของตัวเอง

คุณสมบัติของเราก็พร้อมแล้ว
สรุปก็คือ

ไม่ว่าอยากจะเป็นอะไรก็ตาม

เราต้อง "เป็น" ก่อนที่จะเป็นจริง ๆ

ไม่ใช่รอให้ได้เป็นจริง ๆ ก่อน

แล้วค่อยทำตัวให้สมกับที่ได้เป็น


ปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่ทำกลับกัน

เขาจึงไม่เคยได้สิ่งที่ต้องการ

เขาไม่รู้ว่าเรื่องแบบนี้ต้อง "จ่ายก่อน"

แล้วจึง "ได้รับ"


ถ้าฉันได้ทำงานอิสระนะ

รับรองตั้งใจเต็มที่ งานดีมีคุณภาพ


ถ้าฉันได้เป็นเจ้าของธุรกิจนะ

รับรองทุ่มสุดตัว ไม่กลัวเหนื่อย


...แต่โลกไม่ได้ทำงานแบบนั้น


เราต้องเป็น "เหตุ" ของ "ผล" ที่อยากได้ ไม่ใช่รอให้ "ผล" เกิดก่อน แล้วเดี๋ยวจะทำเหตุให้สมกับผล

แม้วันนี้จะมองไม่เห็นทาง

ว่าจะไปถึงจุดที่อยากไปได้อย่างไร?

แต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ตอนนี้เลย

ทำได้โดยไม่ต้องพึ่งใคร หรือสถานการณ์ใด

ก็คือฝึกให้ตัวเรามีคุณสมบัติที่คู่ควรก่อน

สิ่งนี้จะค่อย ๆ โน้มนำให้เราไปสู่ผลที่ต้องการ


เราต้องเป็นในสิ่งนั้นก่อน

ก่อนที่เราจะเป็นสิ่งนั้นจริง ๆ


#บนท้องฟ้ารถไม่เคยติด

266 views0 comments
 
Screen Shot 2561-12-19 at 01.56.23.png
Screen Shot 2561-12-19 at 01.56.34.png