บนท้องฟ้ารถไม่เคยติด บทที่ 4 : 7 คำถามค้นหางานในฝัน

Updated: Dec 20, 2018

จริงอยู่ที่ว่า "งาน" ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต

แต่ก็ต้องยอมรับว่า

เราใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตไปกับการทำงาน

เพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่ของชีวิต

ที่ผมคิดว่าสำคัญมาก ๆ ก็คือ

"ทำอย่างไรเราจะมีความสุขในการทำงาน?"


มีคนมาปรึกษาเรื่องงานกับผมเยอะมาก

ผมพบว่าคนจำนวนมา