ยุคแห่งการพัฒนาตนเอง

Updated: Mar 21

1.

หลายปีก่อน ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือยอดเยี่ยมเล่มหนึ่ง มีชื่อว่า "Good Leaders Ask Great Questions" เขียนโดย John C. Maxwell (ปัจจุบันมีแปลเป็นภาษาไทยแล้ว) ในเล่มเต็มไปด้วยคำถามคุณภาพ ชนิดที่อ่านแล้วต้องหยุดคิด แล้วเอามาถามตัวเราเองบ้าง มีทั้งคำถามที่คนอื่นถามผู้เขียน แล้วชีวิตเปลี่ยน คำถามที่ผู้เขียนถามคนอื่น แล้วชีวิตเปลี่ยน รวมทั้งอีกหลายคำถามที่คนเป็นผู้นำควรถามตัวเอง และถามคนในทีม


ผมเองเป็นคนเชื่อในเรื่องของ "พลังการตั้งคำถาม" มานานแล้ว ถ้าเราถามคำถามดี เราจะได้คำตอบที่ดีเสมอ แต่ถ้าเราถามคำถามไม่ดี เราก็จะได้คำตอบที่แย่เสมอ