คำถาม 3 ระดับ ระงับความโกรธแค้น

Updated: Dec 19, 2020

1.

เราไม่ควรทำให้ใครเป็นทุกข์ แม้กระทั่งกับคนที่ทำให้เราเป็นทุกข์ แน่นอนว่าเราอยากเอาคืนให้สาแก่ใจ ทำไมถึงทำกับฉันได้?


แต่คนไหนใครก็รู้ว่าการเอาคืนคือการกระทำของคนไร้สติ ...ถ้าอย่างนั้น เอาใหม่ ทุกครั้งที่ใครทำให้เราทุกข์ ให้ตั้งสติ ถามตัวเองทีละคำถาม ค่อย ๆ ผ่านทีละด่าน ดังต่อไปนี้...


คำถามด่านที่ 1 : เขาตั้งใจทำให้เราทุกข์หรือเปล่า?


หากเป็นคนปกติ คงไม่มีใครอยากทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ ส่วนใหญ่แล้วมักผิดพลาดด้วยไม่เจตนา คิดไม่รอบคอบ ใจร้อนไปหน่อย ซึ่งถ้าเราใช้มาตรฐานที่ตัดสินตัวเขา นำมาตัดสินตัวเราบ้าง ผมเชื่อว่าเราคงเคยผิดพลาดด้วยไม่เจตนา คิดไม่รอบคอบ ใจร้อนไปหน่อย เหมือนกับเขาเช่นกัน


ตอนนั้นเรายังอยากให้อีกฝ่ายเข้าใจว่าเราไม่ได้เจตนา ฉันไม่ได้ตั้งใจจริง ๆ เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็คงอยากให้เราเข้าใจเช่นกันว่าเขาไม่ได้เจตนา เขาไม่ได้ตั้งใจจริง ๆ