3 วิธีแก้ชงที่ได้ผลครบถ้วนทุกมุม

Updated: Dec 19, 2020

1.

เป็นประจำทุกปี ที่เรามักจะได้ยินเรื่อง "ปีชง" ปีนี้ราศีนี้รุ่ง ปีนี้ราศีนี้ดวงไม่ดี ต้องแก้ปีชง ตามศาลเจ้า ตามวัดมีให้เห็นกันทั่วเรื่องปีชงจะจริงหรือไม่จริง ผมขอไม่พูดถึงก็แล้วกันครับ ถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคล...ไม่ขอก้าวล่วง เพียงแต่มีอยู่ 2 ประเด็นที่ผมนึกถึงเมื่อได้ยินเกี่ยวกับ "ปีชง" จึงอยากชวนคุยครับ