ระดับพลังงาน...กับการมีชีวิตคู่

Updated: Oct 28, 2020

1.

มีการเลือกอยู่ 3 อย่างที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิต อย่างแรก การเลือกโรงเรียน อย่างที่สอง การเลือกที่ทำงาน และอย่างที่สาม การเลือกคู่ครอง

ภาพถ่ายโดย alleksana จาก Pexels

เลือกอย่างที่หนึ่งและสองนั้น เป็นเพียงช่วงหนึ่งของชีวิต และถ้าไม่ชอบ ก็เปลี่ยนได้ ไม่ได้ทิ้งบาดแผลอะไรไว้ ต่างกับการเลือกที่สาม "การเลือกคู่ครอง" ที่เมื่อได้เลือกแล้ว นั่นแทบคือช่วงเวลาทั้งหมดที่เหลือ เลือกแล้ว...ไม่มีใครอยากเปลี่ยน หรือถ้าสุดท้ายต้องเปลี่ยนจริง ๆ ก็มักทิ้งทรงจำขมขื่นไว้ตลอดชีวิต