ผลักผนังใจ...ออกไปให้กว้าง

Updated: Apr 4

1.

เมื่อยังอยู่ในวัยคะนอง เราจะมองว่าคนที่คิดไม่เหมือนเรานั้น...ผิด คนที่ใช้ชีวิตไม่สอดคล้องกับความเชื่อเรานั้น...ไม่ได้เรื่อง คนอื่นนั้นโง่ไปหมด มีแต่เราที่ฉลาดอยู่คนเดียว ใจเราแคบเหลือเกิน เที่ยวตัดสินผู้คนไปทั่ว

ภาพถ่ายโดย Designecologist จาก Pexels

แต่เมื่อเติบโตขึ้น (ซึ่งไม่ได้หมายถึงอายุ แต่คือเติบโตด้วยความคิด) เราจะ "ตัดสิน" ผู้คนน้อยลง เราจะเข้าใจว่าชีวิตนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ไม่มีใครดีกว่าใคร ...เราแค่แตกต่างกัน เป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน และถึงแม้จะมีเป้าหมายเดียวกัน แต่หนทางไปสู่เป้าหมายนั้นก็มีอยู่ล้านวิธี