7 หลักคิดเพื่อ "เข้าไปนั่งในใจผู้คน"

Updated: Nov 5, 2020

1.

พลังของอินเทอร์เน็ตมีมากกว่าใช้เล่นไถหน้าจอไปวัน ๆ เพราะมันใช้ส่งต่อความรู้ความสามารถของเรา ออกไปหาคนจำนวนมากได้ทันที จึงอยู่ที่เราจะใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทำอะไร? เพื่อเพียงเล่นฆ่าเวลา หรือใช้แบ่งปันความรู้ที่เรามี...เราเลือกได้

ภาพถ่ายโดย Anderson Martins จาก Pexels

คำถามก็คือเราจะใช้อินเทอร์เน็ต ผนวกกับความรู้ความสามารถของเรา ให้เกิดประโยชน์กับผู้คนได้อย่างไร? ใครตอบคำถามนี้ได้ คำตอบนั้นมีมูลค่าประเมินไม่ได้ ...ผมใบ้ให้นิด องค์ประกอบของคำตอบนี้ มีอยู่ 3 อย่างครับ


หนึ่ง อินเทอร์เน็ต ใครเก่งด้านใช้เครื่องมือออนไลน์ ถือว่าสำเร็จไปหนึ่งในสาม แต่ถ้ายังไม่เก่ง ก็ต้องเรียนรู้เพิ่ม เช่น การทำเว็บไซต์ การทำโฆษณาออนไลน์ และอื่น ๆ ที่จะทำให้เราเชี่ยวชาญเครื่องมือออนไลน์เพื่อเข้าถึงผู้คนได้จำนวนมาก และตรงกลุ่ม


สอง ความรู้/ความสามารถของเรา ใครรู้ตัวเองว่าเก่งด้านไหน ถือว่าสำเร็จอีกหนึ่งในสาม แต่ถ้ายังค้นไม่พบว่าเก่งเรื่องอะไร นั่นอาจแปลว่ายังหาตัวเองไม่เจอ ต้องขุดค้นตนเองให้ลึกลงไป แล้วฝึกฝนเพิ่มความสามารถ อาจเป็นทักษะบางอย่าง อาจเป็นงานอดิเรกบางชิ้น อาจเป็นสิ่งที่เรียนจบมา สิ่งเหล่า