การเคลื่อนที่ของชีวิต

Updated: Nov 10, 2020

1.

ช่วงเริ่มต้นของชีวิต คนเรามักเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยแรงผลัก เหตุเพราะชีวิตลำบาก จึงไม่อยากอยู่ตรงนี้ จึงต้องทั้งผลักและทั้งถีบตัวเองไปข้างหน้าให้ได้ ช่วงนี้ถือเป็นช่วงท้าทายของชีวิต เพราะบางคนเลือกเคยชินกับความลำบาก ยอมอยู่ในระดับเดิม ทั้งที่ไม่ชอบชีวิตตัวเองสักเท่าไร ...ในขณะที่บางคนเลือกที่จะไม่ทน เขาพุ่งชนกับทุกโจทย์ปัญหาที่เข้ามา เพราะอยู่ที่เดิมไม่ได้อีกแล้ว

ภาพถ่ายโดย Orest Sv จาก Pexels

อันที่จริงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับชีวิตนั้นมีเพียง 4 แบบ คือ หนึ่ง ทำบางสิ่งเพิ่มขึ้น สอง ทำบางสิ่งน้อยลง สาม ทำสิ่งที่ไม่เคยทำ และสี่ หยุดสิ่งที่เคยทำ