มีแต่คนดี...ที่ลำบากใจ

Updated: Nov 24, 2020

1.

"มีแต่คนดีเท่านั้นที่ลำบากใจ" ผมเคยอ่านเจอประโยคนี้จากหนังสือเล่มไหนสักเล่มหนึ่ง ซึ่งแม้ว่าประโยคนี้อาจไม่จริงทั้งหมด แต่ก็น่าจะมีส่วนถูกอยู่ไม่น้อย ทั้งจากประสบการณ์ที่มีคนปรึกษาผมด้วยความกลุ้มใจ และทั้งจากประสบการณ์ที่เกิดกับตัวเอง "มีแต่คนดีเท่านั้นที่ลำบากใจ" ผมค่อนข้างเห็นด้วย

ภาพโดย Alex Yomare จาก Pixabay

"คนดี" ในที่นี้ คงไม่ได้หมายถึงคนใจบุญสุนทาน ไม่มีประวัติด่างพร้อย แต่น่าจะหมายถึงคนที่เสียเปรียบในสถานการณ์นั้น ๆ แต่กลับเป็นคนลำบากใจเสียเองที่จะต้องกระทำการในบางสิ่ง