ความมั่นคง อยู่ที่ตัวเราเอง

Updated: Nov 21, 2020

1.

ครั้งนึงนานมาแล้ว มีคนส่งอีเมลมาถึงผม เขียนมาปรึกษาปัญหาเรื่องการงานทั่ว ๆ ไป แต่ผมอ่านแล้วกลับสะเทือนใจไม่น้อย จึงอยากนำมาเล่าสู่กันฟัง เพราะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับใครอีกหลายคน

ภาพถ่ายโดย Tatiana Syrikova จาก Pexels

จุดสะเทือนใจที่ 1 : องค์กรใหญ่แค่ไหน...ก็ไม่มั่นคงได้


ใจความในอีเมลเขียนทำนองว่า เขารู้สึกไม่มั่นคงใน "องค์กร" ที่ทำอยู่


สาเหตุที่ผมสะเทือนใจก็เพราะผู้เขียนท่านนี้น่าจะลืมลบข้อความอัตโนมัติท้ายอีเมล ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่บอกว่าเขาทำงานอยู่องค์กรไหน (ซึ่งผมคงไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่เอาเป็นว่าทุกคนรู้จักแน่ ๆ)


เรื่องนี้นอกจากจะสะเทือนใจแล้ว ยังเตือนใจได้ดีว่า อย่าได้วางใจความใหญ่โตขององค์กร ใหญ่แค่ไหนก็ไม่มั่นคงได้ทั้งนั้น แน่นอนว่าผู้บริหารตำแหน่งสูงคงไม่น่าห่วง อย่างน้อยเขาก็ล้มบนฟูก แต่ระดับลูกน้องนี่สิ...เจ็บทุกทาง


เรื่องนี้จึงส