ฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้นี่แหละ

Updated: Nov 15, 2020

1.

ในความคิดเห็นของผม หนึ่งในความเชื่อที่อันตรายที่สุดก็คือความเชื่อที่เราชอบบอกตัวเองว่า "ฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้นี่แหละ"

ภาพถ่ายโดย cottonbro จาก Pexels

ประโยคดังกล่าวซ่อนความหมายไว้ว่า คนพูดนั้นเชื่อว่า เมื่อก่อนฉันเคยเป็นอย่างไร เคยทำตัวอย่างไร วันนี้ฉันก็จะเป็นเหมือนเดิมต่อไป และวันหน้าฉันก็จะยังเป็นแบบนี้นี่แหละ พูดง่าย ๆ ก็คือ "ฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้นี่แหละ"...จะให้ทำไง?


คำถามก็คือ แล้วทำไมความเชื