ฉันอยากเป็นคนแก่แบบไหน?

Updated: Nov 12, 2020

1.

งาน ครอบครัว สุขภาพ เป็นสามอย่างที่คนเรามักมีปัญหาในการจัดสมดุล เพราะไม่มีคำตอบที่ดีที่สุด เนื่องจากแตกต่างไปตามช่วงวัย บางช่วงของชีวิต...งานต้องนำเรื่องอื่น บางช่วงของชีวิต...ครอบครัวต้องนำเรื่องอื่น และบางช่วงของชีวิต...สุขภาพก็ต้องนำเรื่องอื่น

ภาพถ่ายโดย Min An จาก Pexels

ทั้งสามอย่างนี้ จะให้แบ่งอย่างละเท่ากันในทุกวัน...แบบนั้นก็คงไม่ได้ เพราะชีวิตไม่ได้แข็งเกร็งขนาดนั้น สำคัญก็คือ อย่าเทไปเรื่องใดทั้งหมดในคราวเดียว เช่น ทำแต่งาน แล้วทิ้งทุกอย่าง อยู่กับครอบครัว จนไม่ทำงานทำการ หรือดูแลสุขภาพ อนามัยจัด จนไม่ยอมสู้งานหนัก