7 ขั้นตอนตั้งเป้าหมายชีวิต ปี 2019

Updated: Jan 8, 2019

การที่เรามีวันขึ้นปีใหม่ ถือเป็นกุศโลบายที่ดี

ลองคิดดูสิครับ ถ้าเราไม่มีปีใหม่

แต่นับวันต่อ ๆ กันไปเรื่อย ๆ

เช่น แทนที่จะเป็น 1 มกราคม พ.ศ.2562

ก็กลายเป็นวันที่ 934,400

...แค่ฟังจำนวนวัน

ก็เหนื่อยจนไม่อยากทำอะไรแล้ว


วันขึ้นปีใหม่จึงเสมือนเป็นการรีเซ็ตชีวิต

ให้เราได้ทบทวนสิ่งที่ผ่านมาในปีก่อน

รวมถึงสิ่งที่ตั้งใจจะทำในปีนี้

สิ่งใดผ่านไปแล้ว ก็ให้มันผ่านไป

มาเริ่มกันใหม่


และเนื่องจากมนุษย์

เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอารมณ์ไปตามเทศกาล

ถ้าใครใช้จังหวะช่วงปีใหม่ให้ดี ๆ