ชีวิตคือหนังเรื่องยาว

Updated: Apr 4

1.

โครงสร้างของบทภาพยนตร์ มักมีสูตรสำเร็จแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงแรก ตัวละครดำเนินชีวิตไปตามปกติ จนกระทั่งเจอปัญหาบางอย่างให้ต้องแก้ไข จึงเข้าสู่ช่วงที่ 2 ตัวละครต้องจัดการปัญหานี้ให้ได้ ต้องผ่านอุปสรรคมากมาย เพื่อเรียนรู้บางอย่าง และแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ จนเข้าสู่ช่วงที่ 3 ชีวิตคลี่คลาย ตัวละครได้รับบทเรียน และจบลงด้วยดีในที่สุด

ภาพถ่ายโดย Michelle Still Creates จาก Pexels

...จะว่าไป ชีวิตคนเราก็มีโครงเรื่องคล้าย ๆ กับสูตรสำเร็จของบทหนัง นั่นคือ อยู่ดี ๆ ชีวิตก็มีปัญหาเกิด