บนท้องฟ้ารถไม่เคยติด บทที่ 7 : ทำให้คนสนใจรับเราเข้าทำงาน