Tag

เรายึดถือตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาล

เรายึดถือตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาล

เพราะคนเรายึดถือตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาล เราจึงมักสรุปว่าถ้าฉันเป็นแบบไหน คนอื่นก็น่าจะเป็นแบบนั้น