Tag

หวังดี จริง ๆ

เขาหวังดีจริง ๆ

เมื่อคุณลุกขึ้นมาตั้งใจกับชีวิต บางครั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ มี "ความหวังดี" ต่าง ๆ ตามมา เช่น ถ้าคุณอยากหารายได้เสริมหลังเลิกงาน