Tag

สุขภาพ

สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิต

สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิต ที่เราให้ความสำคัญน้อยที่สุดในชีวิต เพราะเราได้มันมาฟรี ๆ จินตนาการสิ ถ้ามนุษย์เกิดมาเป็นโรค อ่อนแอตั้งแต่เกิด