Tag

ดึงดูด

หาสิ่งดึงดูดให้ตัวเอง ได้หรือยัง?

ช่วงต้นของชีวิต เราจะเคลื่อนที่ด้วยแรงถีบ เพราะชีวิตมันลำบาก เราจึงไม่อยากอยู่ตรงนี้ แต่พอเคลื่อนที่ได้สำเร็จตามเป้า ชีวิตสบายแล้ว