BLOGS

16 Mar 2018

ไม่มีตัดสินใจผิดพลาด มีแต่รับผิดชอบการตัดสินใจ

ไม่มีการตัดสินใจไหนที่พลาดผิด

ถ้าเราคิดรับผิดชอบการตัดสินใจนั้นด้วยตัวเอง

 

คนที่บอกว่าการตัดสินใจนั้นพลาดผิด

เพราะเขามีวิสัยทัศน์ที่สั้นเกินไป

ถ้ารู้จักมองย้อนกลับไป

เราจะพบว่าทุกอย่างคือหนึ่งจุด

ที่นำไปสู่อีกจุดหนึ่งเสมอ

 

ไม่มีการตัดสินใจไหนที่พลาดผิด

ถ้าเราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากมัน

 

ความผิดพลาดนั้นเป็นครูใหญ่

ของโรงเรียน “สำเร็จวิทยา”

เขาอาจไม่ใช่ครูที่ใจดีนัก ดุ ทำเราเสียน้ำตา

แต่เขาก็อยากให้เราได้ดี

 

ไม่มีการตัดสินใจไหนที่พลาดผิด

ถ้าเราคิดรับผิดชอบการตัดสินใจนั้นด้วยตัวเอง

ล้ม เรียนรู้ ลุก

ล้มอีก เรียนรู้อีก ลุกอีก

ชีวิตมันก็มีเท่านี้แหละครับ

Comments

comments

Leave a Reply