BLOGS

15 Mar 2018

จงเป็นนักสร้างโอกาสให้ตัวเอง

จงเป็นนักสร้างโอกาสให้ตัวเอง

โอกาสส่วนใหญ่ไม่เคยอยู่ที่บ้าน

โอกาสมักมากับผู้คน

การพบปะผู้คนจึงคือการสร้างโอกาส

 

แม้ผมจะชอบอยู่บ้านแค่ไหน

แต่ก็ชอบการพบผู้คนไม่แพ้กัน

เพราะมันคือการต่อจุดเชื่อมโยงไปยังอนาคตที่เรายังมองไม่เห็น

ว่ากันว่าโชคดีไม่เคยหล่นจากฟ้า

แต่มาพร้อมผู้คนที่เราพบเจอ

 

พบคนดี พบคนเก่ง

เราก็จะเจอโอกาสดีๆ โอกาสเจ๋งๆ

 

และแน่นอน “สร้างโอกาส” กับ “ฉวยโอกาส” นั้นไม่เหมือนกัน

เราจึงต้องต่างคนต่างสร้างโอกาสซึ่งกันและกัน

ไม่ใชรอรับโอกาส แต่ไม่เคยให้โอกาสใครเลย

 

ครับ! จงเป็นนักสร้างโอกาสให้ตัวเอง

ด้วยการพบผู้คน

Comments

comments

Leave a Reply