BLOGS

18 Feb 2017

เปลี่ยนตัวเอง

เขาจึงเจ็บปวดสองเด้ง

 

หนึ่ง ไม่รู้สึกดีในสิ่งที่มีอยู่

สอง รู้สึกแย่ที่ไขว่คว้ามาไม่ได้

 

สาเหตุเป็นเพราะอะไร?

คำตอบเดิมครับ

เพราะเขารู้สึกไม่ชอบตัวเอง เกลียดตัวเอง รู้สึกตัวเองไม่คู่ควร

เมื่อเกลียดตัวเอง จึงไม่ชอบในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่

ครั้นพอจะไขว่คว้า ก็ไม่กล้าเอื้อมมือ

จึงเจ็บปวดทั้งขึ้นทั้งล่อง

 

วิธีแก้?

ถ้าตัวเองเป็นเสียเอง ทำบุญเถอะครับ

ถ้าคนข้างตัวเป็นอยู่ ทำใจเถอะครับ

 

อ้าว? พูดไม่ให้กำลังใจกันเลย

ครับ บัวมีหลายเหล่า พระพุทธเจ้าท่านยังบอกไว้

บางทีต้องทำบุญและทำใจครับ

 

เราเปลี่ยนใครไม่ได้ นอกจากตัวเราเอง

ถ้าเราเปลี่ยนตัวเอง เราจะสนุกและทึ่งในความสามารถตัวเอง

แต่ถ้าเราไปพยายามเปลี่ยนคนอื่น เราจะเครียด เขาก็จะเครียดด้วย

 

ทำบุญก่อน ถ้ายังไม่ดี ก็ทำใจเถอะครับ ฮ่า

เราเปลี่ยนแปลงใครไม่ได้

แต่เราเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้

 

ถ้าบุญถึงกัน

เมื่อเราเปลี่ยนแปลงตัวเอง

ใครบางคนที่เราอยากให้เขาเปลี่ยนแปลง

เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเอง

 

แต่ถ้าเขายังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเอง

เราก็ไม่อาจไปบังคับให้เขาเปลี่ยนแปลงได้

 

เพราะเราเปลี่ยนแปลงใครไม่ได้

แต่เราเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้

 

จงเปลี่ยนตัวเราเองต่อไป

แม้ว่าใครคนไหนจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองก็ตาม

 

 

Comments

comments

Leave a Reply