BLOGS

13 Feb 2017

รู้จักออม รู้จักลงทุน

อดออมเป็นเรื่องดี แต่ไม่มีทางทำให้เรารวย เพราะเงินมันเฟ้อ

หาเงินเก่งเป็นเรื่องดี แต่ไม่มีทางทำให้เราหยุดได้ เพราะต้องทำจึงจะได้เงิน

ลงทุนเก่งเป็นเรื่องดี แต่ถ้าหาเงินไม่เก่ง เก็บเงินไม่อยู่

ก็ไม่รู้จะไปเอาเงินที่ไหนมาลงทุน

 

เพราะฉะนั้นสามสิ่งนี้จึงต้องประกอบกัน

ให้กลายเป็นหนึ่งคนที่มั่งคั่งอย่างสมบูรณ์

 

หาเงินเก่ง ทำได้โดยเพิ่มความสามารถของตนเอง

ด้วยการเรียนรู้เพิ่ม ฝึกฝนเพิ่ม

เมื่อเก่งขึ้น ค่าตัวจะเพิ่มขึ้นเอง

 

อดออมเก่ง ทำได้โดยจ่ายให้ตัวเองก่อน

หักรายได้อย่างน้อย 10% ทุกเดือนเพื่อออม

สั่งให้ธนาคารหักบัญขีอัตโนมัติ อย่าไว้ใจตัวเอง

เมื่อเก็บแล้วลืมไปเลย ห้ามถอนมาใช้

 

ลงทุนเก่ง ทำได้โดยเรียนรู้ทั้งจากทฤษฎีและปฏิบัติ

แบ่งเงินรายได้มาส่วนนึง ที่ไม่ใช่เงินออม

แล้วเริ่มลงทุน ลงทุนไป ศึกษาเพิ่มเติมไปด้วย

อย่าเรียนแล้วรอให้เก่งก่อน จึงค่อยลงทุน

เพราะมักจะไม่ได้ลงทุนในที่สุด

เข้าตำรา รู้มาก ก็คิดมาก

 

หาเงินเก่ง เก็บเงินอยู่ รู้ช่องลงทุน

คือสามขุนพลของความมั่งคั่งอย่างมั่นคง

ใครทำได้ครบทั้งสามสิ่งนี้

จึงมิอาจไม่มั่งคั่งได้เลย

 

 

Comments

comments

Leave a Reply