BLOGS

11 Feb 2017

โอกาสขุดทองในยุคนี้

คนไม่เห็นโอกาส โยนพลั่วให้ขุดทอง

ยังนั่งมองดินเฉย ๆ บอกว่าเหนื่อย

คิดอะไรมาก คนเราไม่ได้อยู่ค้ำฟ้า

ฉันมีความสุขในวันนี้ดีกว่า

 

คนเห็นโอกาส โยนช้อนให้ขุดทอง

ขุดดินสูงจนกล้ามขึ้น บอกว่าเหนื่อย…แต่คุ้ม

คนเราไม่ได้อยู่ค้ำฟ้า เกิดมาแล้วต้องเอาดีให้ได้

ฉันมีความสุขในวันนี้ เพื่อมีความสุขในวันหน้าด้วย

 

อ่านจบแล้วบางคนคงหมั่นไส้

“ขุดทอง” พวกมึงจะบ้ารวยไปถึงไหน?

 

แต่แท้จริงแล้ว ทองหาใช่ทองไม่

 

ทองหมายถึงความก้าวหน้าในชีวิต

คือความเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้เราเติบใหญ่

คือโอกาสที่เข้ามาแล้วเรากล้ารับไว้

 

คือความมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนตัวเราและเปลี่ยนโลก

คืออะไรก็ได้ ที่ไม่ใช่นั่งอยู่กับที่

 

นึกไม่ออกว่าถ้า โทมัส เอดิสัน บอกว่าเหนื่อย

จะประดิษฐ์หลอดไฟกันไปทำไม? พรุ่งนี้ก็เช้าแล้ว

วันนี้โลกเราจะมืดมิดแค่ไหน

 

นึกไม่ออกว่าถ้า แจ็ค หม่า บอกว่าไม่อยากคิดมาก

จะท้าทายอำนาจรัฐด้วยการทำค้าปลีกค้าส่งขนาดยักษ์ไปทำไม

วันนี้คนจีนคงไม่มีอาลีบาบาและเถาเป่า

เว็บไซต์ค้าส่งและปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 

คนที่บ่นว่าจะเหนื่อยไปทำไม

จะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้ ใช้ชีวิตดีกว่า

ส่วนใหญ่แล้วจึงนึกอะไรไปได้ไม่ไกลกว่าตัวของตัวเอง

 

เมื่อเราไม่เห็นโอกาส ไม่สร้างโอกาสให้ตัวเอง

โอกาสนั้นจึงคุดหยุดอยู่ที่ตัวเรา ไม่มีโอกาสส่งต่อให้ผู้อื่น

 

แต่ถ้าเราเห็นโอกาส สร้างโอกาสให้ตัวเอง

โอกาสนั้นจะไปสร้างโอกาสให้คนอื่นต่อ ๆ ไป

การทำให้ชีวิตเราดีขึ้น จึงไม่ได้หมายความว่าจะทำให้คนอื่นแย่ลง

แต่ยังหมายถึงการทำให้ผู้อื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

โลกมีวิถีของมันแบบนั้น

 

เห็นโอกาส ขุดความเป็นไปได้ขึ้นมา

แล้วเจียระไนมันให้เป็นความจริง

จากนั้นส่งมอบโอกาสให้ผู้อื่นต่อ

แล้วโลกใบนี้จะหมุนไปในทิศทางที่เจริญ

 

 

Comments

comments

Leave a Reply