BLOGS

1 Feb 2017

สิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริง

ที่จุดต่ำสุดของชีวิต
เราจะพบ “สิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริง”
วางนิ่งจนฝุ่นจับอยู่ตรงนั้น

มันไม่ใช่เงินทองกองเป็นล้าน
มันไม่ใช่เกียรติยศชื่อเสียง ผู้คนห้อมล้อมมากมาย
มันไม่ใช่เป้าหมายอันแสนไกลที่เราต้องไปให้ถึง

แต่มันคือที่นี่ ตรงนี้
ที่ที่มีคนที่เรารัก และคนที่รักเรา
…เท่านั้นเองที่มนุษย์ต้องการ

 

 

Comments

comments

Leave a Reply