BLOGS

6 Jul 2016

ปล่อยมันไป

ปล่อยมันไป

อย่าให้จุดเล็ก ๆ มาทำลายจุดใหญ่ ๆ ในชีวิต

อย่าให้เรื่องเล็ก ๆ มากวนใจ

อย่าให้คนเล็ก ๆ มากวนใจ

 

ทุกครั้งที่เกิดปัญหาขึ้น

ให้ถามตัวเองว่า

นี่คือเรื่องเล็ก หรือเรื่องใหญ่ในชีวิตเรา?

นี่คือคนสำคัญ หรือคนไม่สำคัญในชีวิตเรา?

 

ให้ถามตัวเองอีกว่า

อีก 5 ปีข้างหน้า เรื่องเรื่องนี้ยังจะสำคัญกับเราอีกหรือไม่?

อีก 5 ปีข้างหน้า คนคนนี้ยังสำคัญกับเราอีกหรือไม่?

 

ถ้ามันเป็นแค่อีกเรื่องที่จะต้องผ่านไป

ถ้าเขาเป็นแค่อีกคนที่เราจะต้องผ่านไป

ก็อย่าไปคิดให้เสียเวลา

ก็อย่าไปพูดให้เปล่าประโยชน์

ก็อย่าไปทำให้เกิดเรื่องราวชึ้นมาจะดีกว่า

 

มีเรื่องอะไรในชีวิตที่รอให้เราสนใจอีกมากมาย

มีคนอีกมากมายในชีวิตที่รอให้เราพบเจอ

ปล่อย “มัน” ไปเถอะครับ

‪#‎บอยวิสูตร===============

อ่านบทความย้อนหลัง www.boywisoot.com

ดูคลิปพัฒนาตนเอง www.youtube.com/boywisoot

เป็นเพื่อนกันทาง LINE : http://goo.gl/mBM9XY

Comments

comments

Leave a Reply