BLOGS

บ้านแห่งอนาคต

อนาคตมาถึงแล้ว... ใครจะคิดว่าวันนึงเราจะได้เห็นบ้านที่ติดตั้ง EV Charger เอาไว้สำหรับชาร์จรถพลังงานไฟฟ้า ชาร์จเสร็จก็ขับไปทำงาน

หาสิ่งดึงดูดให้ตัวเอง ได้หรือยัง?

ช่วงต้นของชีวิต เราจะเคลื่อนที่ด้วยแรงถีบ เพราะชีวิตมันลำบาก เราจึงไม่อยากอยู่ตรงนี้ แต่พอเคลื่อนที่ได้สำเร็จตามเป้า ชีวิตสบายแล้ว

ขาดแคลนหรือสมบูรณ์

ผมคิดว่าสิ่งนี้เพียงสิ่งเดียว อาจช่วยให้คุณหลุดพ้นจากสิ่งที่รั้งคุณไว้ไม่ให้ก้าวหน้า นั่นคือคำถามที่ว่า "โลกในความคิดของคุณ ขาดแคลนหรืออุดมสมบูรณ์?"

รู้จักออม รู้จักลงทุน

อดออมเป็นเรื่องดี แต่ไม่มีทางทำให้เรารวย เพราะเงินมันเฟ้อ หาเงินเก่งเป็นเรื่องดี แต่ไม่มีทางทำให้เราหยุดได้ เพราะต้องทำจึงจะได้เงิน

ระดับพลังงาน

คนระดับพลังงานเดียวกัน ดึงดูดกันเอง ถ้าคุณไม่ชอบคนที่คุณพบเจออยู่ เพื่อนร่วมงาน เจ้านาย ลูกน้อง ลูกค้า แฟน หรือใครก็ตาม